Ceník Služeb

Překlad Textů

Orientační cena překladu je 230,- Kč za jednu normostranu (1800 úhozů výsledného textu včetně mezer). Údaje o počtu znaků v dokumentu lze zkontrolovat v například v aplikaci MS Word příkazem: Nástroje - Počet slov, řádek Znaky (včetně mezer). Rozsah a cena překladu v jiných formátech (Excel, PowerPoint) se určují kopírováním celého obsahu souboru do dokumentu MS Word, kde se poté spočítá výše uvedeným způsobem počet normostran.

Úprava výkresů a obrázků

Výkresy a po domluvě i obrázky upravuji za cenu 2,50 Kč za 1 slovo (nepočítají se zkratky, čísla, opakující se v rámci výkresu slova) nebo dle domluvy.

Korektura

Provádím korektury překladů (ruština) za cenu 90,- Kč za 1 normostranu nebo dle domluvy. Texty z automatických překladačů ke korekturám nepřijímám.

Odhad ceny překladu

Na vyžádání Vám vyhotovím a zašlu odhad ceny překladu ještě před Vaší závaznou objednávkou. Soubor k překladu můžete závazně či nezávazně zaslat přes webový formulář, načež Vás budu kontaktovat na uvedené emailové adrese.

Fakturace překladu

Standardní splatnost faktury je 14 dní. Fakturace probíhá buď hned po vytvoření překladu, nebo u stalých zákazníků jednou za dohodnuté období. V případě rozsáhlého překladu (více než 50 normostran v jedné zakázce) nebo v odůvodněných případech se na fakturaci domlouvám individuálně (zálohová faktura za překlad, platba za překlad předem v částečné nebo plné výši atd.).

 


Více informace o obchodních podmínkách najdete na stránce podmínky.